e-shop

košík je prázdný

akční nabídka

Cleaman 1:109
naše cena 347 Kč
dodací lhůta 24 h
dop. prodejní cena ve studiu 0 Kč
naše cena na Internetu
(bez DPH)
347 Kč
naše cena na Internetu
(s DPH)
420 Kč
 
 
Ovladaè solária - recepèní 2.00
dop. prodejní cena ve studiu 8423 Kč
naše cena 5890 Kč
ušetříte 1296 Kč
sleva 15 %
dodací lhůta 24 h
naše cena na Internetu
(bez DPH)
5890 Kč
naše cena na Internetu
(s DPH)
7127 Kč
 

Obchodní podmínky 

                                                                                          .
Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém E-shopu provozovaným společností sun&salt s.r.o. IČ: 28797876

Všechny smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb.  a zákonem o ochraně spotřebitele  č. 634/1992 Sb. . Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zakladní ustanovení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je společnost sun&salt s.r.o., se sídlem Spytovice č.ev.3 535 01 Přelouč, IČ: 28797876. sun&salt s.r.o. při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní podnikatelské činnosti a přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 • Zákazníkem  internetového obchodu je kupující, spotřebitel. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

 • Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Na zboží označené jako dárek, které je poskytováno zcela zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a  veškeré její platné legislativy v ČR.

 • Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil těmito obchodními podmínkami,  a že s nimi souhlasí včetně dodacích, platebních a reklamačních podmínek u nakupovaných výrobků. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Každá registrovaná objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem.
 • Každá registrovaná objednávka je považována za závaznou
 • Objednané zboží bude zasíláno pouze v rámci území České republiky.
 • Maximální cena jedné objednávky bez poštovného a balného je 10000,- Kč. Pro větší objednávky nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle : +420 722 206 080 nebo emailem :

Ochrana osobních dat:

 • Provozovatel Internetového obchodu prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, podle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4.dubna 2000 ze Sbírky zákonů č.101/2000, jež získal od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude je využívat výlučně pro svoji potřebu.
 • Kupující  souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 • Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 • Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 • Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Výběr a objednávání zboží:

 • Výběr požadovaného zboží se provádí - po kliknutí na tlačítko Objednat - na stránce Objednávky, kde uživatel zvolí druh zboží a množství v kusech.
 • Celková cena objednávky včetně daně z přidané hodnoty a poštovného-balného je zobrazena v řádku celková cena.
 • V případě, že zvolíte formu doručení "osobně" nebude Vám účtován žádný poplatek za přepravu a zboží si můžete vyzvednout na adrese provozovny sun&salt s.r.o., Spytovice č.ev.3, 535 01 Přelouč
 • Dále uživatel vyplní identifikační údaje, kterými jsou:
  • Jméno
  • Příjmení
  • Ulice
  • Číslo popisné
  • Město
  • Poštovní směrovací číslo (PSČ)
  • Telefon
  • Kontaktní e-mailová adresa
  • Po odeslání objednávky objednávající souhlasí s těmito dodacími podmínkami a objednávka se stává závaznou.
Vlastnické právo k objednané věci přechází na spotřebitele dnem zaplacení kupní ceny (při převzetí zboží).

Změna obsahu objednávky:

 • Váš výběr zboží a jeho množství máte možnost neomezeně měnit.
 • Teprve kliknutím na tlačítko Objednat je vaše objednávka požadovaná za závaznou.
 • Po dokončení objednávky můžete do dvou hodin od odeslání objednávky změnit obsah případně doplnit objednávku o vybrané položky a to formou emailu zaslaného na: , popř. telefonicky na čísle : +420 722 206 080


Způsob platby:

Platbu a doručení objednaného  zboží je možno realizovat třemi způsoby :

 • Doručení  dobírkou přepravní služby PPL (přeprava trvá obvykle 1 pracovní den).Úhrada ceny tedy probíhá v hotovosti při převzetí zboží - dobírka. Navíc u služby PPL můžete nově dobírku platit i platební kartou.
 • Doručení dobírkou obchodním balíkem České pošty (přeprava trvá obvykle 1 pracovní den),v případě nezastižení příjemce je zásilka zanechána na příslušné poště. Úhrada ceny tedy probíhá v hotovosti při převzetí zboží - dobírka
 • Hotovostní platbou,osobním odběrem na adrese provozovny sun&salt s.r.o., Spytovice č.ev.3, 535 01 Přelouč

Odeslání zboží, cena dopravy :

 • Objednané zboží vám bude odesláno nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě, kdy z nějakých příčin není možné tento termín dodržet, budete informováni elektronickou poštou.
 • Cena dopravy službou PPL je 99Kč bez DPH, poštovní dobírkou – Obchodní balík České pošty do 3 Kg  cena 99Kč bez DPH, v případě vyšší hmotnosti dle sazebníku České pošty na adrese www.cpost.cz.  

Odstoupení od kupní smlouvy - zrušení objednávky:

Kupní smlouva uzavřena pomocí elektronické komunikace na dálku (v internetovém e-shopu), má spotřebitel podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, tato lhůta je provozovatelem internetového e-shopu prodloužena na 20 dní. V tomto případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je také možné vrátit  v hotovosti v sídle společnosti.Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 20 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však není jako možnost bezplatné zapůjčky zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 20 dní od převzetí objednaného zboží, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (zboží je zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. (přeprava atd..).

Zrušení objednávky objednavatelem je možné také bezprostředně po dokončení objednávky a to nejpozději do 1 hodiny  od odeslání objednávky a to na e-mailovou adresu : nebo telefonicky na čísle : +420 722 206 080

Objednavatel při zrušení objednávky musí uvést kód objednávky, který obdržel při potvrzení objednávky formou e-mailové zprávy, nebo kontaktní informace které zapsal do objednávkového formuláře.

Zrušení objednávky prodávajícím, dodavatelem je možné pouze v těchto případech:

 • Zboží není na skladě
  Zákazník je vždy informován na jím zadanou e-mailovou adresu o důvodu zrušení objednávky a je mu nabídnuto řešení vzniklé situace.
  Ke zrušení objednávky z důvodu "zboží není na skladě" dochází v případě, kdy zboží nejsme schopni zajistit ani alternativními zdroji v prezentované expediční lhůtě. Zrušení objednávky v tomto případě vždy předchází e-mailová komunikace mezi příslušným provozovatelem obchodu a zákazníkem, která obsahuje konkrétní důvody a nabídku prodloužení expediční doby nebo nákupu obdobného druhu zboží popř. zrušení objednávky.
 • Jedná se o falešnou objednávku
  Jako falešná je označena objednávka v případě, že obsahuje nesmyslná data (není ji možné doručit), adresát o ní neví (hloupé žerty) nebo s ní nesouhlasí (v případě ověřování objednávky). Stejně jako v obou předchozích případech se provozovatel pokusí spojit  e-mailem, nebo telefonicky se  zákazníkem a vyjasnit vzniklou situaci.

Řešení sporů

Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

Závěrečná ustanovení :

Tyto obchodní podmínky platí v uvedeném  znění na internetových stránkách (eshopu) prodávajícího  v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím. Za účelem jejího plnění a další evidence, jejího stavu, je archivována a je přístupná kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich kopírování a ukládání. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2010

Provozovatel E-shopu :

sun & salt s.r.o.
Spytovice č.ev.3
535 01 Přelouč
IČO:28797876
DIČ:CZ28797876
email:
obchodní odd. +420 722 206 080

Reklamační řád

Zakladní ustanovení pojmů

Reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zos“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
 

 • spotřebitelská smlouva je smlouva kupní,  případně jiné smlouvy, kde jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • prodávající je společnost sun&salt s.r.o., se sídlem Spytovice č.ev.3 535 01 Přelouč, IČ: 28797876, sun&salt s.r.o. při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní podnikatelské činnosti a přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • zákazníkem tohoto internetového E-shopu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zos. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba.
 • záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 • spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zos. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel má právo při uplatnění záruky na :

 • vadu odstranitelnou: bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,  výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • vadu neodstranitelnou: bránící řádnému užívání zboží,  výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • vadu odstranitelnou vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně bránící řádnému užívání zboží:   výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jiné vady neodstranitelné: a nepožaduje-li výměnu věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Termín vyřízení reklamace

 • Reklamace včetně odstranění vad musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 • Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, se kupující ve vlastním zájmu chová tak, aby zboží bylo zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci zboží.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti  v sídle společnosti.
   

Závěrečná ustanovení


Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2010.
Změny vyhrazeny.

V případě nejasností obchodních podmínek, reklamačního řádu, nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle :
+420 722 206 080 nebo emailem :

Postup při reklamaci

Kontaktujte naší společnost prostřednictvím následujících možnosti. Popište problém, který máte. Poskytneme  Vám informace o skutečnosti zda-li se jedná o oprávněnou reklamaci popř. zda jste schopni vadu odstranit. Popřípadě zahajíme proces reklamace

Oznámení reklamace písemně na adrese:

sun&salt s.r.o.
Spytovice č.ev.3
535 01 Přelouč

Oznámení reklamace osobně nebo telefonicky popřípadě e-mailem:
sun&salt s.r.o.
Spytovice č.ev.3
535 01 Přelouč
email:
obchodní odd. +420 722 206 080

Reklamaci oznamujete :
 • pokud je přijaté zboží poškozené
 • zboží přišlo nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu
Věnujte prosím pozornost :
 • Při převzetí zboží od přepravce si prosím zkontrolujte dodané zboží, zásilku, která jeví známky poškození nepřebírejte.
 • Je-li zboží poškozeno, ale obal je neporušený, je potřeba o této skutečnosti informovat naší společnost.
 • V případě poškození zboží přepravní společností Česká pošta, nebo  PPL oznamte neprodleně doručovateli při předání. Musí být sepsán záznam o škodě.
Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží zpět k prodejci a končí vyřízením reklamace u prodejce.

Na zboží označené jako dárek, které je poskytováno zcela zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a  veškeré její platné legislativy v ČR.

Náklady za dopravu zboží do servisu a zpět  vám budou uhrazeny při splnění následujících podmínek:
 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou mechanický nebo nesprávným použitím atd..).
 • přiložíte k reklamaci žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží.
 • přiložíte k reklamaci písemně  výši nákladů (účtenka za poštovné, přepravní list atd..).
Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.

Posouzení reklamace

Oprávněnost Vaší reklamace bude na základě doložených dokumentů  posouzena a následně budete informováni obchodním oddělením o dalším postupu.

V případě nejasností nás můžeze kontaktovat pomocí kontaktního formuláře umístěného níže.
nebyla nalezena žádná položka
 

Kontaktní formulář


 *


 ** povinné údaje
klientská zóna
e-mail
heslo
Zobrazit aktuální akci